11667-715967De onderhoudscommissie is verantwoordelijk voor het onderhoud van het park, de tennis- en padelbanen, het clubhuis en de kantine.

Elke dinsdagmiddag, dus het hele jaar door, van 13.00-17.00 uur, is deze commissie aan het werken op of rond de tennisbanen, in het clubhuis of in de kantine.

Als je een middagje niet kunt komen is dit geen probleem.

Iedereen kan zich voor deze commissie aanmelden. Er is veel werk te doen om alles op orde te houden. De voorzitter van de commissie vormt de verbinding met de andere commissies in het bestuur. Tevens is hij de contactpersoon naar de gemeente Maasgouw en eventuele andere aannemers die in opdracht voor T.P.C. Helios werkzaamheden verrichten aan het tennispark, clubhuis of kantine.

Heb je belangstelling om werkzaam te zijn bij de onderhoudscommissie, meld je dan aan bij de voorzitter.

Commissieleden
Theo Ratering (voorzitter)  
Bert Beckers Wiel Beek
Jos Beijnsberger Emile Simons
Henk de Boer Herman Wintraeken
Piet Ickenroth Chrit Lemmens
Eugene Loeffen Peter Mans
Harrie Schoenmakers Jan Kessels